Юридическая информация

Річний звіт за 2014 рік

Звіт ревізійної комісії за 2014 рік

Положення про Наглядову раду 09/04/2015

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Чернігів-Авто" 09/04/2015

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 09.04.2015

Звіт про фінансові результати за 2014 рік