Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 24.11.2017 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 05.04.2017 року

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЧЕРНІГІВ-АВТО", що відбулися 04.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 04.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 04.04.2017 року

Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПРАТ "ЧЕРНІГІВ - АВТО" на 04.04.2017 р.