Юридическая информация

Річний звіт за 2017 рік

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 26.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 26.04.2018

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства).

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Зміна складу посадових осіб емітента. 12.02.2018 р

Повідомлення