Юридическая информация

Звіт про фінансові результати, Баланс, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Протокол річних загальних зборів акціонерів від 11.04.2013р.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 11.04.2013р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 11 квітня 2013 року

Особлива інформація. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 05.03.2013