Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (Річний звіт за 2013 рік)

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Протокол річних Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Чернігів-Авто" 10.04.2014

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Чернігів-Авто" 10.04.2014

Аудиторський Висновок за 2013 рік Публічного Акціонерного Товариства "Чернігів-Авто" 24.03.2014

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів