Юридична інформація

Протокол про підсумки голосування 19.12.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 19.12.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Зміна складу посадових осіб емітента) 04.05.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Статут ПАТ "Чернігів-Авто" від 05.04.2016

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 06.04.2016

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Чернігів-Авто" проведених 05.04.2016

Протокол про підсумки голосування 05/04/2016

Положення про Наглядову Раду Товариства 05/04/2016

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства Товариством не затверджувались.

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 05/04/2016

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 01.01.2016

Звіт про фінансові результати (форма № 2) станом на 01.01.2016